آرشیو تگ: دستگیری

آزمون

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با رد اظهارات نماینده رشت گفت:
لو رفتن سوالات تایید نشد /سوالات منتشر شده در فضای مجازی جعلی بود/ مالباختگان شکایت کنند

رشت رویایی- رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره اظهارات یکی از اعضای کمیسیون مجلس در رابطه با لو رفتن سوالات توضیح داد. به گزارش ایلنا، عبدالرسول عمادی؛ رییس…