آرشیو تگ: دستمزد

جدول دستمزد سال 96

با تصویب شورای عالی کار انجام گرفت
جزئیات کامل تغییرات حقوق و مزایای شاغلان در سال ۹۶

رشت رویایی- پس از مصوبه اخیر شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی مشمولان قانون کار در سال آینده، جدول کامل حقوق و مزایا شامل سنوات، عیدی…