آرشیو تگ: درآمد شهرداری

حسن روحانی

رییس جمهور:
اتکاء درآمد شهرداری به تراکم مضرتر از اتکاء به درآمد نفتی است

رشت رویایی- رئیس جمهور تأکید کرد: همان‌قدر که اتکاء کشور برای اداره‌اش به درآمدهای نفتی مضر است از آن مضرتر درآمد شهرداری به تراکم است. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام…