آرشیو تگ: دانشگاه گیلان

7777

برگزاری اولین کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در دانشگاه گیلان

رشت رویایی- اولین کنفرانس ملی سلامت اجتماعی با رویکرد معلولین و سالمندان در دانشگاه گیلان برگزار می شود. به گزارش ایسنا،اولین کنفرانس ملی سلامت اجتماعی با رویکرد معلولین و سالمندان…

78226

نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی در گیلان برگزار می شود

رشت رویایی- نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی در گیلان و به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می شود. به گزارش ایسنا نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش…

راه‌اندازی دوره  پسادکتری در دانشگاه گیلان

رشت رویایی- نخستین دوره‌های پسادکتری در دانشکده‌های تربیت‌بدنی، علوم ورزشی، علوم پایه راه‌اندازی شد. اولین دوره‌های پسادکتری دانشگاه گیلان در دانشکده‌های تربیت‌بدنی، علوم ورزشی، علوم پایه و به ترتیب با…