آرشیو تگ: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

اورژانس بیمارستان

جزییاتی از اخراج پزشک قزوینی که بیماران اورژانسی را در ایام نوروز مداوا نکرده بود

رشت رویایی- رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین جزئیاتی بیشتری را درباره اخراج پزشکی که بیماران اورژانسی را در ایام نوروز مداوا نکرده بود، ارائه کرد. پزشک متخصصی روز هشتم فروردین…