آرشیو تگ: خودکشی

زن جوان فرزندانش را کشت

زن جوان فرزندانش را کشت و اقدام به خودکشی کرد
«می‌خواستم به این زندگی نکبت‌بار پایان دهم»

رشت رویایی ـ زن جوان که پس از قتل هولناک دوفرزند خردسالش اقدام به خودکشی کرده بود، پس از نجات، انگیزه جنایت را اختلاف با همسر دومش و بی‌توجهی‌های او…