آرشیو تگ: خودکشی در اصفهان

آخرین وضعیت دختر بازمانده از حادثه خودکشی در اصفهان

رشت رویایی- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آخرین وضعیت دختر بازمانده از حادثه خودکشی را تشریح کرد. کیانوش جهانپور (مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) در خصوص…