آرشیو تگ: خاویر ماریاس

خاویر ماریاس

گفت‌وگو با خاویر ماریاس:
رمان می‌نویسم، پس هستم

خاویر ماریاس (۱۹۵۱- مادرید) از رمان‌نویسان برجسته اسپانیایی است که جی.ام.کوئتزی نویسنده نوبلیست آفریقای جنوبی، او را یکی از بهترین نویسنده‌های معاصر برمی‌شمرد؛ نویسنده‌ای که تاکنون برای آثارش جایزه آلبرتو…