آرشیو تگ: خانه سمیعی

خانه سمیعی

چرا نسبت به سرنوشت ساختمان‌های تاریخی در رشت کم‌توجه بوده‌ایم؟
خانه سمیعی، بنایی به وسعت تاریخ

دکتر رضا رسولی– بی‌تردید خاندان سمیعی یکی از قدیمی‌ترین، ریشه‌دار‌ترین و اثرگذار‌ترین خانواده‌های اصیل رشتی است. این نکته‌ای است که بسیاری از کسانی که ریشه در خاک رشت دارند، بدون مکث…