آرشیو تگ: حمید پورمحمدی

کارخانه پتروشیمی

معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:
احداث کارخانه پتروشیمی در گیلان توجیه اقتصادی ندارد

رشت رویایی- معاون توسعه امور تولیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: پتروشیمی گیلان با نظر شرکت صنایع پتروشیمی دارای توجیه اقتصادی نیست و شرکت شستا این طرح را بررسی…