آرشیو تگ: حمید مصیبی

حمید مسیبی

گفت و گو با حمید مصیبی، مردی که فرمان ماشین شهردار رشت را در دست دارد:
بهترین تفریح برای ثابت قدم، کار است

رشت رویایی- آن‌هایی که او را می‌شناسند می‌دانند که چقدر محترم است و قابل اعتماد. به همین دلیل است که تنها راننده سیدمحمدعلی ثابت قدم، شهردار رشت است. حمید مصیبی…