آرشیو تگ: حمله سایبری

وزارت اطلاعات

معاون اداره کل اطلاعات گیلان:
متأسفانه در کشور ما جاسوسی سایبری بهتر از جنگ نتیجه می‌دهد

رشت رویایی- معاون اداره‌کل اطلاعات استان گیلان گفت: کشوری که دارای اطلاعات است قدرتمند محسوب می‌شود، نه کشوری که دارای پول است. به گزارش ایلنا، معاون اداره کل اطلاعات استان…