آرشیو تگ: حفاری

در اجرا و ارائه خدمات، منافع عمومی نباید قربانی منافع شخصی شود

شهردار رشت در جلسه هماهنگی با امور حفاری‌ها و شرکت‌های زیرساخت:
در اجرا و ارائه خدمات، منافع عمومی نباید قربانی منافع شخصی شود

رشت رویایی ـ سومین جلسه هماهنگی شهرداری رشت با امور حفاری‌ها و شرکت‌های زیرساخت استان به ریاست دکتر ثابت قدم و با حضور نمایندگانی از شرکت‌های زیرساختی از قبیل برق‌، آب‌، مخابرات…