آرشیو تگ: حسن هاشمی

عباس کیارستمی

بیماری کیارستمی مشخص شد

رشت رویایی- وزیر بهداشت با بیان اینکه شرایط “عباس کیارستمی” کارگردان و هنرمند برجسته کشور رو به بهبودی است، گفت: به دنبال اقدامات درمانی انجام شده و شرایط جسمی کیارستمی،…