آرشیو تگ: حامد پورشعبان

کتاب «موسیقی گیلان (1)» - حامد پورشعبان

موسیقی گیلان (۱)

حامد پورشعبان انتشارات فرهنگ ایلیا، ۱۳۹۵ چاپ اول، ۱۰ هزار تومان حامد پورشعبان، نوازنده سنتور که دستی هم در شعر دارد در کتاب موسیقی گیلان سراغ موضوعی رفته که انصافاً کمتر مورد توجه…