آرشیو تگ: جیمز کامرون

دیوید کامرون

پس‌لرزه‌های Brexit
پیشنهاد نخست وزیری بریتانیا به یک عضو شورای شهر!

رشت رویایی- شنیده شده در پی استعفای دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، از یکی از اعضای شورای شهر رشت خواسته شده که با پذیرش سمت نخست وزیری، بریتانیا را از بحران فعلی…