آرشیو تگ: جوش شیرین

لیمو و جوش شیرین

ترکیب لیمو و جوش شیرین، یک شفابخش قوی ضدسرطان

رشت رویایی- اگر شما هم یکی از طرفداران شیوه‌ی درمانی قلیایی‌سازی هستید، پس این درمان طبیعی سرطان توجه‌تان را جلب خواهدکرد. در تست‌های آزمایشگاهی مشاهده شده‌است سلول‌های سرطانی در محیط‌های…