آرشیو تگ: جورج اورول

جورج اورول

شکل‌های زندگی: اورول در انتخاب میان بد و بدتر

نادر شهریوری (صدقی): جورج اورول نسبت به شرح‌حال‌نویسی بدگمان بود، به‌نظرش شرح‌حال‌نویسان با ارائه تصویری مثبت از خود، واقعیت را بیان نمی‌کنند. به‌نظر اورول تنها به آن شرح‌حال‌نویسی می‌توان اعتماد…