آرشیو تگ: جوانترین استان

ایران

جوان‌ترین و پیر‌ترین استان‌‌های کشور کدامند؟

[su_frame align=”center”][/su_frame] رشت رویایی- اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درخصوص میانگین و میانه سنی جمعیت استان‌های کشور نشان می‌دهد هم‌اکنون استان سیستان وبلوچستان جوان‌ترین استان کشور به لحاظ…