آرشیو تگ: جهاد دانشگاهی گیلان

مسابقه عکس، دلنوشته و خاطره عاشورایی

رشت رویایی- معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی گیلان مسابقه عکس، دلنوشته و خاطره عاشورایی را ویژه دانشجویان و دانشگاهیان برگزار می کند. به گزارش ایسنا، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی گیلان مسابقه عکس،…