آرشیو تگ: جنین

دیروز نوزاد دختری به دنیا آمد که در دوره جنینی، فریز شده بود

دیروز نوزاد دختری به دنیا آمد که در دوره جنینی، فریز شده بود
یخ جنین ١۴ ساله آب شد

رشت رویایی ـ زهرا جعفرزاده: دیروز برای «آذر» و «رحمت‌الله»، روز ویژه‌ای بود؛ روزی که بعد از ٢۶‌ سال انتظار، فرزندشان به دنیا می‌آمد: «آتریسا»؛ نوزاد دختری که دیروز در بیمارستان…