آرشیو تگ: جنبش مشروطه

2513165

در مراسم پاسداشت مشروطه خواهان گیلانی مطرح شد:
مشروطه در گیلان از بنیه و مبانی فکری غنی برخوردار بود

رشت رویایی- مراسم «پاسداشت مجاهدان گیلانی در شکست استبداد صغیر و احیای مشروطه» در حالی برگزار شد که در آن از مهجوریت تلاش مجاهدان گیلانی در این راه انتقاد و…