آرشیو تگ: جمهوری آذربایجان

اکرام آیلیسی

جمهوری آذربایجان نویسنده نامزد جایزه صلح نوبل را زندانی کرد

رشت رویایی- اکرام آیلیسی، نویسنده آذربایجانی و نامزد جایزه نوبل در فرودگاه و هنگام سفر به «ونیز» برای شرکت در فستیوال بین‌المللی ونیز دستگیر شد. به گزارش ایبنا، پیش از…