آرشیو تگ: جشنواره ملی شهر خلاق خوراک‌شناسی رشت

جشنواره ملی شهر خلاق خوراک‌شناسی رشت در برج آزادی

صدای موسیقی سنتی و عطر و بوی غذای محلی شهر خلاق خوراک‌شناسی رشت در برج آزادی پیچید
شهردار رشت: برونگرایی گیلانی‌ها بهترین خصلت برای ارتباط فرهنگی است

رشت رویایی- شهردار رشت در اولین جشنواره ملی شهر خلاق خوراک‌شناسی رشت در برج آزادی گفت: اقوام گیل و دیلم تاریخ‌ساز بوده‌اند و هستند. در راستای سیاست‌های شهرداری شهر رشت…