آرشیو تگ: جشنواره قصه‌گویی گیلان

جشنواره قصه‌گویی گیلان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان خبر داد:
رقابت پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در جشنواره قصه‌گویی گیلان

رشت رویایی- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان از رقابت پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در جشنواره قصه‌گویی این کانون خبر داد. به گزارش فارس، علی پورحسن در جلسه…