آرشیو تگ: جسد

جسد

درخواست رئیس سازمان پزشکی‌قانونی:
لطفا جسدتان را اهدا کنید

رشت رویایی- انتهای خیابان بهشت، کمی پایین‌تر از ساختمان شورای شهر تهران و خانقاه دراویش، ساختمان ستادی پزشکی‌قانونی قرار دارد؛ ساختمانی که زمانی در آن تشریح و سردخانه اجساد هم…