آرشیو تگ: جسد

کمبود جسد برای تشریح؛ خرید جسد از مافیا

در نامه‌ای به رئیس سازمان پزشکی قانونی افشا شد
کمبود جسد برای تشریح؛ خرید جسد از مافیا

رشت رویایی ـ اعضای هیأت ممتحنه علوم تشریح به سازمان پزشکی قانونی نامه‌ای نوشتند و در آن نسبت به دراختیار قرار ندادن جسد به دانشجویان علوم پزشکی انتقاد کردند. به…