آرشیو تگ: جراح مغز و اعصاب

142111_560

گزارشی کامل از زندگی و کار مجید سمیعی
پزشک رشتی، برترین جراح مغز و اعصاب جهان+تصاویر

رشت رویایی- پدرش از دودمان بزرگ سمیعی‌های رشت بود. این خاندان از دیرباز نام‌آوران زیادی (از هوشنگ ابتهاجِ شاعر گرفته تا تعداد زیادی وزیر و وکیل و سفیر) به خود…