آرشیو تگ: جایزه ادبی

پل بیتی، برندۀ جایزۀ من‌بوکر

پل بیتی، برنده جایزه من‌بوکر، از نوشتن رمان «فروش کامل» می‌گوید
معنای سیاه‌پوست‌بودن

ترجمه‌ی محمد معماریان: پل بیتی، برای رمان «فروش کامل» برندۀ جایزۀ من‌بوکر ۲۰۱۶ شد. نویسندۀ پنجاه‌وچهارسالۀ اهل لوس‌ انجلس، اولین رمان‌نویس آمریکایی است که برای هجویه‌ای تلخ و گزنده دربارۀ…