آرشیو تگ: جامعه‌شناسی

پارتنر

گزارشی از پدیده‌ای برای رهایی جوانان ایرانی از تنهایی
لطف کنید پارتنر من شوید

فضای مجازی کارکردهای خودش را دارد. این فضا بیش از آنکه نمود جهانی شدن باشد، نمود شبکه‌ای شدن روابط است. آنچه اتفاق می افتد گسترده شدن دایره روابط است که…