آرشیو تگ: تی‌اس الیوت

کتاب «مزرعه حیوانات»

نقدی ناخوانده از تی‌اس الیوت درباره «مزرعه حیوانات»

رشت رویایی- «مزرعه حیوانات» نوشته «جورج اورول» انگلیسی تا کنون واکنش‌های مختلفی را در سراسر جهان در پی داشته است. اخیراً کتابخانه ملی بریتانیا نقدی از «تی.اس. الیوت» دیگر نویسنده…