آرشیو تگ: تولد نوزاد

چهار قلو ها

تولد چهارقلوها در قم

رشت رویایی- یک مادر باردار توانست بدون کوچکترین مشکلی در پروسه زایمان، چهار قلو به دنیا بیاورد. به گزارش ایسنا، این چهار قلوها در بیمارستان ایزدی قم به دنیا آمدند…