آرشیو تگ: توسعه شه

سمیه رستگار، شهردار منطقه سه رشت

شهردار منطقه سه شهرداری رشت خبر داد
اجرای پروژه هزار متر مربعی فضای مکث با عنوان «ایستگاه اندیشه»

رشت رویایی- شهردار منطقه سه رشت از اجرای پروژه فضای مکث با مساحت هزار متر مربع با عنوان «ایستگاه اندیشه» نام برد و گفت: این ایستگاه در فضایی بسیار شاد و…