آرشیو تگ: تلویزیون

آغازگر یک شکاف بزرگ اجتماعی

روایتی از رویارویی طبقات گوناگون جامعه با تلویزیون در عصر پهلوی
تلویزیون؛ آغازگر یک شکاف بزرگ اجتماعی

مهناز نگهی- تاریخ‌پژوه| «ما یک فامیل داشتیم که خیلی مومن بود. روزی یک روضه زنانه در منزل ما برقرار بود. قبل از آن مادرم گفته بود که «آبجی همدم» (نام…

سریال پلیسی

نگاه تلویزیون به پلیس‌های ایرانی باورپذیر است؟

نژلا پیکانیان: در سال‌های اخیر تلویزیون اشتیاق زیادی برای تولید و ساخت مجموعه‌های پلیسی نشان داده است، مجموعه‌هایی که تعداد آثار موفق‌ آن شمار انگشتان دست هم نمی‌رسد. ژانر پلیسی…