آرشیو تگ: تلویزیون

آغازگر یک شکاف بزرگ اجتماعی

روایتی از رویارویی طبقات گوناگون جامعه با تلویزیون در عصر پهلوی
تلویزیون؛ آغازگر یک شکاف بزرگ اجتماعی

مهناز نگهی- تاریخ‌پژوه| «ما یک فامیل داشتیم که خیلی مومن بود. روزی یک روضه زنانه در منزل ما برقرار بود. قبل از آن مادرم گفته بود که «آبجی همدم» (نام…