آرشیو تگ: تلفن همراه

خدمات مبتنی بر محتوا در قبوض همراه اول

خدمات مبتنی بر محتوا، کنتر جدید مخابرات برای مشترکان همراه اول؛
چگونه عضویت ناخواسته در سرویس‌های محتوایی را حذف کنیم

رشت رویایی- برخی مشترکان همراه اول درباره مبالغی که تحت عنوان خدمات مبنی بر محتوا در قبوض تلفن همراهشان درج شده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. به گزارش ایسنا، اخبار، بازی و…