آرشیو تگ: تغذیه سالم

تغذیه سالم

کارشناس تغذیه مرکز بهداشت:
تغذیه سالم در کنترل افسردگی تقش مهمی دارد

رشت رویایی- کارشناس تغذیه مرکز بهداشت صومعه‌سرا با بیان اینکه راه‌های زیادی برای مقابله با افسردگی وجود دارد،‌ گفت:‌ یکی از این راه‌ها استفاده از مواد غذایی است که در…