آرشیو تگ: تعطیلات رسمی

تقویم

تعطیلات ۱۳۹۵ در یک نگاه

رشت رویایی- تقویم ایرانی که برگرفته از گاهشماری جلالی است یک تقویم خورشیدی است که به دقت از فصل‌های نجومی تبعیت می‌کند. گاه‌شماری جلالی را در هماهنگی با سال اعتدالی…