آرشیو تگ: تصادف

شغل جدید، تصادف ساختن!

شغل جدید، تصادف ساختن!

رشت رویایی ـ رامین علیزاده: در روزی که جزئیات تازه‌ای درباره تخلفات رانندگی درون شهری منتشر شد، یک مقام مسئول در سازمان پزشکی قانونی از افزایش کشف تصادفات ساختگی در…