آرشیو تگ: تخت جمشید

«پرسپولیس» - «تخت جمشید»

۲۰ دانستنی درباره «پرسپولیس»

رشت رویایی- «تخت جمشید» پایتخت پادشاهی ایران که به ۵ عنوان دیگر از جمله پرسپولیس، پرسه‌پلیس، هزارستون، صدستون و چهل‌منار نیز می‌نامند، دانستنی‌های زیادی دارد از جمله اینکه معماران، هنرمندان…