آرشیو تگ: تامین منابع مالی

ثابت‌قدم - نشست خبری شهردار رشت

شهردار رشت:
روش های سنتی درآمدزایی شهری پاسخگوی نیازهای جدید رشت نیست

رشت رویایی- شهردار رشت با اشاره به ناهماهنگی گسترش پتانسیل‌های شهری با منابع تامین نیازهای عمومی رشت گفت: روش های سنتی در آمدزایی شهری پاسخگوی نیازهای جدید این شهر نیست….