آرشیو تگ: تالاسمی

نوزاد

دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
طی دو سال اخیر، نوزادی با تالاسمی ماژور متولد نشده است

رشت رویایی- مسئول برنامه‌ریزی ژنتیک معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: طی دوسال اخیر در گیلان نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور به دنیا نیامده است. دکتر سحر عابد در…

انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت داروی بیماران تالاسمی

رشت رویایی – عضو هیئت‌مدیره انجمن تالاسمی ایران نسبت به افزایش ناگهانی سهم پرداختی بیماران تالاسمی بابت داروی «دسفرال»، به شدت انتقاد کرد. محمود هادی‌پور با اشاره به اقدام یک…