آرشیو تگ: تاسماهیان دریای خزر

شهردار رشت: سیاست مدیریت شهری رشت مبتنی بر شهر خلاق است

سیاست مدیریتی شهر خلاق، فرهنگ استفاده از ماهی را توسعه می‌دهد

رشت رویایی ـ روز هجدهم دی ماه تفاهم نامه شهرداری رشت با موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر در راستای همکاری‌های مشترک در زمینه‌های علمی- پژوهشی‌، آموزشی و فرهنگی…