آرشیو تگ: بیمارستان پورسینا رشت

بیمارستان پورسینا رشت

پورسینا در لیست بیمارستان‌های درجه یک کشور قرار گرفت

رشت رویایی- در دومین دوره ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی ملی، مرکز دانشگاهی پورسینا موفق به اخذ درجه یک بیمارستانی شد. در دومین دوره ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی ملی، مرکز دانشگاهی پورسینا موفق…