آرشیو تگ: بهمن نامور مطلق

غذا

معاون سازمان میراث فرهنگی کشور:
ثبت رشت به عنوان شهر خلاق غذا موفقیتی بزرگ است

رشت رویایی- معاون سازمان میراث فرهنگی کشور ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق غذا را موفقیتی بسیار بزرگ اعلام کرد و گفت: انتظار می‌رود با توجه به پتانسیل‌های موجود…