آرشیو تگ: بهمن آرمان

دکتر بهمن آرمان

گفت و گو رشت رویایی با دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان درباره منابع درآمدی شهرداری:
شهرداری رشت برای پروژه‌های توسعه شهری اوراق مشارکت منتشر کند

رشت رویایی، بهنیا ثابت رفتار- یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های شهرداری‌ها بحث درآمد و منابع مالی پایدار است. درآمدی که هم استمرار داشته باشد هم خود مانعی برای توسعه شهری نباشد….