آرشیو تگ: بهزیستی

سونامی رهاسازی نوزادان

سونامی رهاسازی نوزادان

رشت رویایی ـ مسئول دفتر کودکان بی‌سرپرست سازمان بهزیستی خراسان‌رضوی اعلام کرد که ماهانه ۶۰ کودک رها شده در مشهد تحویل بهزیستی می‌شود. روزنامه «آرمان امروز» در این باره نوشت: آماری…