آرشیو تگ: بریتانیا

رانندگی

قدرتمندترین گواهینامه جهان برای کدام کشور است؟

رشت رویایی- دارندگان گواهینامه‌های دو کشور فرانسه و بریتانیا از قدرتمندترین گواهینامه‌های جهان برخوردار هستند. بنابراین رانندگان بریتانیایی و فرانسوی به محض ورود به اکثر کشورهای دیگر می‌توانند پشت ماشین…