آرشیو تگ: برنامه تلویزیونی «هفت»

منتقد سیگار به دست مقابل دوربین برنامه «هفت»

اتفاقی بی‌سابقه روی آنتن زنده «هفت»
منتقد سیگار به دست مقابل دوربین +ویدیو

رشت رویایی- در یک اتفاق بی‌سابقه دوربین برنامه «هفت» به اشتباه استودیو برنامه را در حالی نشان داد که منتقد برنامه سیگار و زیرسیگاری به دست بود. در برنامه جمعه…