آرشیو تگ: بانک مرکزی

8752_0

گزارشی از ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی؛
رویش قارچ‌های سمی در بازار پول

رشت رویایی- موسسات و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، قارچ‌های سمی بازار پول هستند و ایران نباید بهترین رویشگاه این قارچ‌ها باشد. هیاهوی شکل‌گرفته علیه بانک مرکزی و نظام بانکی حول موضوع…

بانک مرکزی

یارانه نقدی ضامن دریافت وام پنج میلیونی سرپرست خانوارها

رشت رویایی- یک مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه سرپرستان خانوار می‌توانند حساب یارانه نقدی خود را بعنوان ضمانت وام ۵ میلیون تومانی معرفی کنند، گفت: بازپرداخت این تسهیلات…