آرشیو تگ: بانک مرکزی

خواسته «غیرقانونی» احمدی‌نژاد از مظاهری

روایت مظاهری و مصباحی‌مقدم از کمک‌های خارجی ایران
خواسته «غیرقانونی» احمدی‌نژاد از مظاهری

رشت رویایی ـ «در دولت پیش آقای احمدی‌نژاد به من دستور داد که از اعتبارات بانک مرکزی ۵٠‌ میلیون دلار به لبنان کمک کنم که من گفتم این کار فقط…