آرشیو تگ: بانک اطلاعاتی پزشکان

محمد پورناصرانی

محمد پورناصرانی
بانک اطلاعاتی پزشکان در منطقه یک شهرداری رشت راه‌اندازی می‌شود

رشت رویایی-  در راستای ارائه خدمات بهینه به شهروندان و نیز ارتقای سطح رضایت آنان به زودی برای نخستین بار در کشور بانک اطلاعاتی پزشکان شهر رشت در محدوده منطقه…