آرشیو تگ: باند تبهکار

باند مافیایی «لس‌زتا»

خطرناک‌ترین باندهای جنایتکار جهان

آرزو کیهان: خطرناک‌ترین اعضای باندهای جنایتکار جهان، قاچاقچیان انسان، آدم‌ربایان و قاتلان سریالی هستند. آنها در سراسر دنیا فعالیت‌های سیاه خود را انجام می‌دهند و برای رسیدن به اهداف خود دست…